• تدبیر سرور ارائه دهنده ی سرور از سراسر دنیاست؟
  • تدبیر سرور امکان نصب کلیه ی سیستم عامل ها را دارد؟
  • تدبیر سرور امکان ارائه ی قرارداد رسمی را دارد؟

سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
SPC-1024 (-12 موجود است) - RAM: 1 GB Dedicated


CPU: 1 Core - 500 Mhz


Hard: 40 GB


Bandwidth: Unlimited


Minimum Guaranteed Uplink Speed: 80Mbps


Location: Optional


SPC-2048 (-12 موجود است) - RAM: 2 GB Dedicated


CPU: 1 Core - 700 Mhz


Hard: 60 GB


Bandwidth: Unlimited


Minimum Guaranteed Uplink Speed: 80Mbps


Location: Optional


SPC-4096 (-12 موجود است) - RAM: 4 GB Dedicated


CPU: 2 Core - 1100 Mhz


Hard: 100 GB


Bandwidth: Unlimited


Minimum Guaranteed Uplink Speed: 80Mbps


Location: Optional


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.17.157) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution