• تدبیر سرور ارائه دهنده ی سرور از سراسر دنیاست؟
  • تدبیر سرور امکان نصب کلیه ی سیستم عامل ها را دارد؟
  • تدبیر سرور امکان ارائه ی قرارداد رسمی را دارد؟

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.net 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.org 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.biz 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.in 1 30,000 تومان 30,000 تومان 30,000 تومان
.ir 1 10,000 تومان 10,000 تومان 10,000 تومان
.asia 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
.co 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.ws 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
.us 1 32,000 تومان 32,000 تومان 32,000 تومان
.co.uk 1 32,000 تومان 32,000 تومان 32,000 تومان
.info 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
.com.es 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان

Powered by WHMCompleteSolution